STTTên dự án
Thời gian khởi công
Thời gian hoàn thành
Kinh Phí 
1Về việc tăng cường phòng chống đói rét cho gia súc 01/01/2019 31/12/2019
2Biểu các danh mục xây dựng hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 01/01/2019 31/12/2019
3Quyết định giao vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2019 từ nguồn thu hồi các dự án năm 2018 01/01/2019 31/12/2019
4Thông báo kiểm tra hiện trường giải quyết vướng mắc bặt bằng thi công dự án: Đường 207 - Khuổi Mịt - An Lạc - TT Thanh Nhật - huyện Hạ Lang 01/01/2019 31/12/2019
5Danh mục giao vốn bổ sung đầu tư công năm 2019 chương trình MTQG XD NTM 01/01/2019 31/12/2019
6Về việc giao vốn đầu tư công năm 2019 01/01/2019 31/12/2019
7Báo cáo hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của UBND huyện Hạ Lang 01/01/2020 31/12/2020
8V/v huy động nguồn lực tu sửa Chùa Sùng Phúc năm 2019 01/01/2019 31/12/2019
9Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thuộc các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2020 01/01/2020 31/12/2020
×

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 6 007
  • Tổng lượt truy cập: 1035787
Đăng nhập