Cung cấp thông tin cho 95 người có uy tín 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 3/8, UBND huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho 95 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện 6 tháng đầu năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về: Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2022. Tình hình thế giới trong nước, địa phương; Công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tình hình kinh tế - xã hội đất nước, tỉnh, huyện Hạ Lang 6 tháng đầu năm 2022; Triển khai một văn bản cấp trên và định hướng trong thời gian tới…

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những nội dung, kiến thức cần thiết cho người có uy tín phát huy được vai trò của mình, tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

Nông LinhTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập