Phát triển cây nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Hạ Lang

Nắm rõ được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất hàng hóa Trong 5 năm qua từ năm 2015 - 2020 việc sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Hạ Lang chưa phát triển, hàng hóa chủ yếu sản xuất mang tính tự cung tự cấp, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. Năm 2020  huyện đưa nội dung phát triển sản xuất hàng hóa vào trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 05-CT/HU, ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy Hạ Lang về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Hạ Lang là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 72 km, hệ thống đường giao thông hiện nay khá thuận lợi; huyện có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với tất cả các loại cây trồng. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện. Vì vậy, năm 2021 huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã triển khai thực hiện một số dự án, mô hình nông lâm nghiệp như Mô hình trồng cây Bưởi da xanh, Cam Vinh, trồng nghệ, đỗ tương DT90, Lạc L14...

Trong các mô hình, dự án nói trên UBND huyện tập trung chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hòa An triển khai thực hiện mô hình trồng cây nghệ tại 02 xã Kim Loan và Quang Long, với diện tích là 19ha. Mô hình trồng cây nghệ được Nhà nước hỗ trợ 100% giống củ nghệ, 50% phân bón và được Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hòa An cam kết bao tiêu sản phẩm sau khi bà con thu hoạch (Hiên nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hòa An đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại xã Vinh Quý).

Đầu năm 2021 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hòa An tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây nghệ cho 216 hộ tham gia mô hình tại 02 xã thực hiện mô hình nói trên. Đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2021 các hộ gia đình tiến hành trồng nghệ theo quy trình kỹ thuật đã được tập huấn. Dưới đây là một số hình ảnh về tập huấn kỹ thuật và cây nghệ:

 

Hình 1: Tập huấn tại xã Kim Loan       Hình 2: Tập huấn tại xã Quang Long       

 

  

Hình 3: Cây nghệ tại xã Quang Long         Hình 4: Cây nghệ tại xã Kim Loan

 

 

Đến tháng 3 năm 2022, toàn bộ diện tích nghệ đã trồng cho thu hoạch, năng suất đạt 20 tấn/1ha, được đánh giá là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương và được Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hòa An bao tiêu toàn bộ sản phẩm, giúp bà con nông dân an tâm sản xuất, không lo đầu ra cho sản phẩm sau khi thu hoạch.

Từ kết quả của mô hình trồng cây nghệ năm 2021 nói trên. Huyện Hạ Lang phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện hình thành vùng trồng nghệ quy mô 100 ha và tổ chức thử nghiệm nhân rộng sang một số xã có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp như Thống Nhất, An Lạc, Đức Quang, Vinh Quý… Đây là bước đột phá thúc đẩy phát triển nông nghiệp của huyện một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Vũ Đức Nhâm

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hạ Lang

 Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập