Chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Đồng Loan tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022

Tối 31/10, đồng chí Bế Xuân Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đến dự sinh Chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Đồng Loan huyện Hạ Lang. 

Trong tháng 10, 31 đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện tốt về Sản xuất nông - lâm nghiệp; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh;  di dời 5 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; hoàn thành 12 nhà  nhà tạm, nhà dột nát; duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên và Nhân dân. 

Ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ xóm Đồng Tiến, đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Trong những tháng cuối năm 2022, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; quan tâm duy trì sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022./.

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập