Ủy ban mặt trận

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mã văn Tiến

Chủ tịch

3.830.686

0978.347.159

2

Mạc Thị Ngọc Thủy P. Chủ tịch   0918846586

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập