Hội thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ xã An Lạc giai đoạn 1948 - 2020

Ngày 15/8/2022, Huyện ủy Hạ Lang tổ chức Hội thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ xã An Lạc giai đoạn 1948-2020. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lịch sử Đảng dự và chỉ đạo buổi Hội thảo. Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã An Lạc qua các thời kỳ; đại diện Công ty suất bản và truyền thông Đại Việt cùng các đồng chí , Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu dự được nghe báo cáo tiếp thu ý kiến sau hội thảo lần 1 và báo cáo đề dẫn cuốn lịch sử Đảng bộ xã An Lạc giai đoạn 1948-2020. Nội dung của cuốn lịch sử đã điểm lại những sự kiện lịch sử quan trọng trong 72 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã; những bước tiến của  xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt là chặng đường hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1990 đến năm 2020, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã An Lạc đã đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ thêm nội dung của cuốn sách. Nhìn chung đa số các đại biểu thống nhất với nội dung bản thảo, bên cạnh đó cũng tập trung góp ý ở một số chương cần bổ sung thêm tư liệu, chỉnh sửa nội dung, hình thức trình bày; cần có đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn về bài học kinh nghiệm, những kết quả nổi bật của xã trong xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lịch sử Đảng yêu cầu: Công ty suất bản và truyền thông Đại Việt; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ của xã An Lạc để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh cuốn sách lịch sử đảm bảo đầy đủ các sự kiện, nhân vật và mốc lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ năm 1948 đến năm 2020. Đối với Đảng ủy các xã An Lạc tiếp tục cung cấp ảnh, tư liệu có liên quan đến lịch sử Đảng bộ các xã gửi Công ty suất bản và truyền thông Đại Việt để chỉnh sửa và bổ sung kịp thời những thông tin còn thiếu, sớm hoàn thiện việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã An Lạc giai đoạn (1948-2020) để xuất bản đúng kế hoạch./.

Nông Linh


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 6 548
  • Tổng lượt truy cập: 973241
Đăng nhập