Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện
Số ký hiệu văn bản 105/TB-VP
Ngày ban hành 23/11/2020
Ngày hiệu lực 23/11/2020
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hoàng Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm 105-tb-vp.pdf