V/v đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu văn bản 617/UBND-VHTT
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm cv-tiep-nhan-tra-ket-qua-tthc-qua-buu-chinh-cong..pdf