Thông báo Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 69/TB-UBND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm thong-baodanh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-linhvuc-quan-ly-cong-santhuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen.pdf