Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số”giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1114/HD-UBND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số”giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm khen-thuong-chuyen-doi-so.pdf