Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận Quý III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 853/BC-UBND
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận Quý III năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-dan-van-quy-iii-nam-2023.pdf