Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Hạ Lang tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện SaPa, tỉnh Lào Cai và Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2022

Trong 3 ngày, từ ngày 22/10/2022 đến ngày 24/10/2022. Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Hạ Lang đã tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện SaPa, tỉnh Lào Cai và Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Tại các nơi đến tham quan như: huyện SaPa, tỉnh Lào Cai; Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: Đoàn làm việc với Phòng giao dịch NHCSXH huyện SaPa, tỉnh Lào Cai để trao đổi thông tin về cách quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi có hiệu quả, về tăng trưởng dư nợ và biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, về xây dựng đề án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương huyện chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay và tham quan một số mô hình vay vốn từ nguồn Ngân sách địa phương huyện chuyển sang (mô hình khu du lịch cộng đồng (homestay), mô hình sản xuất tinh dầu từ cây thuốc bắc, mô hình trồng cây lan, cây mai, cây đào)…

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc; duy trì và phát triển đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, viên chức người lao động. Tạo điều kiện cho các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện được tìm hiểu, học tập mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp từ sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH có thể áp dụng vào điều kiện thực tế của huyện, đồng thời tăng cường mối quan hệ, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm VH& TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập