CHỈ THỊ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Chỉ thị - Công điện
Lĩnh vực Chỉ thị - Công điện
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Hạ Lang.pdf