Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện

Chiều 28/03, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh đến khảo sát tình hình thực hiện giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023.

anh tin bai

Theo báo cáo, huyện Hạ Lang có 27 đơn vị dự toán và 13 xã, thị trấn thuộc ngân sách huyện quản lý. Có 03 đơn vị ngân sách địa phương hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ chung của huyện là: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện. Trong số 13 xã, thị trấn thì có 07 xã thuộc loại 1, 06 xã thuộc loại 2.

 Năm 2023 huyện được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước  515.693 triệu đồng, trong đó: thu nội địa 22.389 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 493.304 triệu đồng. Chi ngân sách địa phương: 505.777 triệu đồng, bao gồm Chi đầu tư phát triển: 14.196 triệu đồng; Chi thường xuyên: 294.581 triệu đồng; Dự phòng ngân sách: 6.320 triệu đồng; Chi thực hiện chương trình MTQG và mục tiêu khác: 190.680 triệu đồng. Chi ngân sách năm 2023 đã giao: 454.750 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 13.196 triệu đồng; Chi thường xuyên 257.621 triệu đồng  

 Kinh phí thường xuyên, dự phòng chưa phân bổ: 51.505 triệu đồng gồm: Chi phí đầu tư phát triển 1.000 triệu đồng; Chi thường xuyên 50.505 triệu đồng, bao gồm kinh phí sửa chữa bảo trì thường xuyên cơ sở hạ tầng, lương, phụ cấp, dự phòng ngân sách, hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, sử dụng các dịch vụ công ích thủy lợi, bố trí dân cư, chỉnh lý tài liệu và các kinh phí dự kiến phát sinh tăng đối với các chế độ chính sách khác..

 Huyện đề nghị HDND, UBND tỉnh bổ sung thêm kinh phí hoạt động hằng năm,  ngoài định mức theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đạt được của huyện, tổng hợp các ý kiến liên quan đén phân bổ ngân sách hàng năm trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết   

 

Đông Dương

TTVH – TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 6 693
  • Tổng lượt truy cập: 1029924
Đăng nhập