Hội nghị các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại Kho bạc Nhà nước

Sáng ngày 11/8, huyện Hạ Lang tổ chức Hội nghị các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện. 

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị được truyền đạt 03 chuyên đề chính về công tác Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước; Công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công; Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước; phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị Định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước; Nghị Định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị Định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị Định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, Kho bạc nhà nước; Thông tư số 87/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước.

anh tin bai

Các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận một số vấn đề liên quan đến mở tài khoản, bổ sung taì khoản; các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước; thời gian giải quyết thủ tục thanh toán các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; việc kiểm soát các chứng từ chi của các đơn vị....

Qua hội nghị, nhằm giúp cho chủ tài khoản, kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện hiểu rõ được các quy định trong công tác quản lý tài chính ngân sách và hoạt động giao dịch với Kho bạc nhà nước. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật ngân sách, tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công; chi tiêu đúng định mức, đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả../.

Nông Linh, Đông Dương


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 8 332
  • Tổng lượt truy cập: 1234943
Đăng nhập