Kiểm tra, giám sát thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại 02 xã Minh Long, Lý Quốc

Ngày 16/8/2023, huyện Hạ Lang tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các 03 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, tại 02 xã Minh Long, Lý Quốc.

anh tin bai

Toàn cảnh hội trường xã Lý Quốc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai các dự án, tiểu dự thuộc nguồn vốn sự nghiệp; công tác lập kế hoạch vốn duy tu bảo dưỡng các công trình; công tác đấu thầu các dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; công tác chấp hành báo cáo đánh giá giám sát công tác đấu thầu theo quy định; tiến độ giải ngân vốn

Theo báo cáo, 02 xã đã  thành lập Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phân công  từng thành viên phụ trách các xóm; tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội của chương trình như: rà soát lập danh sách,  hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, chính sách cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo  

          Qua công tác kiểm tra, giám sát, huyện đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đạt yêu cầu. Đồng thời tăng cường hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục những mặt hạn chế để đảm bảo 100% các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận vốn hỗ trợ từ 03 chương trình mục tiêu phát triển kinh - tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Nông Linh

 

 


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 8 271
  • Tổng lượt truy cập: 1234882
Đăng nhập