Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày 2/8, UBND huyện Hạ Lang tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Dự hội nghị có 97 gương điển hình tiên tiến, người có uy tín đại diện cho 25.000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Hội nghị đánh giá những kết quả, thành tích và vai trò của người có uy tín đã đạt được trong thời gian qua;  đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ động viên người có uy  tín tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội nghị đã nghe các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; người có uy tín gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Hạ Lang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Người có uy tín tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, 13 cá nhân tiêu biểu là người uy tín được tặng Giấy khen của chủ tich UBND huyện, lựa chọn 10 đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh.

Minh Quyết


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 8 229
  • Tổng lượt truy cập: 1234840
Đăng nhập