Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
08/TB-HĐND Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 93
28/10/2022
247/CTr-UBND Chương trình Công tác trọng tâm Quý IV/2022 và phân công chỉ đạo thực hiện
Lượt xem: 69
14/10/2022
177/CTr- UBND Chương trình Công tác Quý III năm 2022 và phân công thực hiện
Lượt xem: 89
14/07/2022
79/CTr-UBND Chương trình công tác Quý II năm 2022 và phân công thực hiện
Lượt xem: 90
11/04/2022
54/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 86
11/03/2022
11/TB-HĐND Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 71
25/10/2021
15-TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Nhất – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội Chùa Sùng Phúc năm 2021 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
Lượt xem: 71
23/02/2021
11/TB-UBBC Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang NK 2021-2026
Lượt xem: 73
22/02/2021
105/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện
Lượt xem: 74
23/11/2020
74/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 84
04/08/2020
12345