Văn phòng Huyện ủy

Stt  Họ và tên    Chức vụ  Số điện thoại
  Cơ quan   Di động 
 1   Nguyễn Minh Tuyền     Chánh VP Huyện ủy  

  0973827208


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập