Họp ban chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/HU về phát triển thị trấn Thanh Nhật giai đoạn 2020-2025

Ngày 17/2, Huyện uỷ Hạ Lang vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 06-CTr/HU về phát triền thị trấn Thanh Nhật năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật đã được đầu tư xây dựng các công trình về phát triển đô thị đạt 12/17 tiêu chí đô thị loại V miền núi. Trong đó dự án điện chiếu sáng 03 xóm với tổng mức đầu tư 465 triệu đồng; dự án cải tạo, sửa chữa đường và hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Thanh Nhật với mức đầu tư trên 1 tỷ đồng đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Dự án phát triển quỹ đất phân lô nhà ở khu vực chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật với tổng mức đầu tư 45.200 triệu đồng, hiện đang triển khai thi côn. Đã giải phóng mặt bằng được 80%, có 26/32 hộ nhận tiền, còn 08 hộ chưa đồng thuận.  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: mức độ đô thị hóa của huyện còn thấp , các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện tại còn yếu và thiếu chưa đáp ứng được tiêu chí đô thị loại V. Việc triển khai xây dựng các chỉ tiêu còn chậm. Nguồn vốn cho phát triển đô thị còn hạn hẹp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp với các đơn vị địa phương chưa thống nhất…

Năm 2023, huyện Hạ Làng sẽ tăng cường triển khai các chương trình dự án, hạng mục đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và phát triển thị trấn Thanh Nhật trở thành đô thị loại V, có đặc điểm đô thị miền núi phù hợp với văn hóa đặc trưng vùng, miền./.

Nông Linh

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 737
  • Trong tuần: 6 124
  • Tổng lượt truy cập: 1035904
Đăng nhập