Họp ban chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2022 và phát triển du lịch năm 2022, phương hương nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2023, Huyện ủy Hạ Lang tiếp tục cuộc họp cụ thể hóa các nội dung chương trình số 05 về sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp và Chương trình số 09 về nội dung đột phá phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XV

anh tin bai

Theo đánh giá, năm 2022, giá trị sản phẩm trồng trọt huyện Hạ Lang đạt 39 triệu đồng/ha, đạt 105,4% kế hoạch; triển khai thực hiện dự án trồng Gừng trâu, cây Macca, cây gai xanh với dự toán kinh phí trên 2 tỷ đồng…;  hỗ trợ xây mới 71 chuồng trại gia súc với tổng kinh phí 700 triệu đồng... 

Về phát triển du lịch, tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư, triển khai các dự án du lịch, hạ tầng du lịch và các điểm Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, huyện đã tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Đồ án chi tiết hai bên đường vào Động Dơi, xã Đồng Loan; Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về phát triển du lịch ở từng cấp từng bước được nâng lên…

Năm 2023, Huyện tập trung xây dựng và phát triển hàng hóa nông lâm nghiệp, các dịch vụ du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng. Huy động nguồn lực đầu tư trong sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa. Thúc đẩy xã hội hóa về du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch và đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện…/.

Nông Linh

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 6 739
  • Tổng lượt truy cập: 1029336
Đăng nhập