Cung cấp thông tin cho 97 người có uy tín tháng 12 năm 2022

Ngày 27/12, UBND huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho 97 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tháng 12 năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về: tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai một số văn bản cấp trên…

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những nội dung, kiến thức cần thiết cho người có uy tín phát huy được vai trò của mình, tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân.

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 9 149
  • Tổng lượt truy cập: 967099
Đăng nhập