Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa I năm 2023

Sáng ngày 18/8/2023, tại Trung tâm chính trị huyện Hạ Lang, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Hạ Lang tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho 68 học viên khóa I năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nông Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQ VN huyện, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Trung tá Lâm Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cùng toàn thể các đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 4 ngày, từ 15-18/8/2023, các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Các chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vi phạm luật trên không gian mạng; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ và chuyên đề Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

anh tin bai

 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nông Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQ VN huyện, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức QP-AN là một bộ phận của giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường công tác giáo dục QP-AN là một nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí học viên có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, từ đó giúp học viên nắm bắt và vận dụng các biện pháp, phòng, chống để thực hành trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hạ Lang.

Kết thúc lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm có 10,3% học viên đạt loại xuất sắc, 19,1% học viên đạt loại giỏi, 69,1% học viên đạt loại khá, 100% % học viên được nhận chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng./.

anh tin bai

Bồi dưỡng kiến thứ  quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2023 nhằm trang bị cho các học viên nắm được nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực  thù địch đối với cách mạng; Làm cơ sở cho các đồng chí vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                       Trung tâm chính trị huyện Hạ Lang


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 8 227
  • Tổng lượt truy cập: 1234838
Đăng nhập