Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 22/5, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do bà Nông Thị Hà, UVBTVTU, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn và đoàn cùng đi đã đến kiểm tra việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 117-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2021 - 2025.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Ban xây dựng đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan chức năng xây dựng ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong 3 năm thực hiện đã kết nạp được 49 đảng viên là Dân quân tự vệ, dự bị động viên; 100% các xóm, tổ dân phố có đảng viên, 100% xóm, tổ dân phố có chi bộ. Đội ngũ cán bộ Ban chi huy quân sự xã, thị trấn được kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100 % các xã, thị trấn có Trạm y tế; đội ngũ y bác sĩ được bổ sung kiện toàn đủ biên chế, có chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở của nhân dân. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100%; hoàn thành 100% chỉ tiêu tiểu quân được giao; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức xếp loại đầy đủ. Hiện nay lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện là 1.057 đồng chí và được huấn luyện đúng chương trình, kết quả 100% cơ sở đạt khá…

Tại buổi kiểm tra huyện kiến nghị với Trung ương, bộ quốc phòng tăng cường đầu tư ngân sách cho huyện nghèo, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng các công trình chiến đấu trong thế trận quân sự huyện; xây dựng lực lượng cho các tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn; Đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ phải thống nhất từ Bộ quốc phòng…

Đối với tỉnh huyện kiến nghị quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện của huyện và các xã, thị trấn…

anh tin bai

Bà Nông Thị Hà, UVBTVTU, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đoàn yêu cầu huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và vai trò tham mưu của các cơ quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống nhân dân trong huyện tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh;  từng bước xây dựng lực lưỡng vũ trang huyện vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh căn cứ chiến đấu, quy hoạch hoàn chỉnh xây dựng các công trình thao trường, bãi tập. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi kỹ thuật, chiến thuật, sãn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao…/.

Nông Linh, Đông Dương

Trung tâm VH&TT Hạ Lang

 Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 6 744
  • Tổng lượt truy cập: 1029975
Đăng nhập