Phòng Tư pháp huyện

I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Dowload
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Dowload
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Dowload

4 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dowload
5 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Dowload
6 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Dowload
7 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Dowload
8 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dowload
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Dowload
10 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  Dowload
11 Sửa đổi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dowload
12 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dowload

2. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Dowload
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Dowload
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Dowload

4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dowload
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dowload
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Dowload
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Dowload
8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  Dowload
9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dowload
10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dowload
11 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Dowload
12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Dowload
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Dowload
14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Dowload
15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Dowload
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Dowload

3. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật  Dowload
2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật  Dowload

4. LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Dowload

5. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Phục hồi danh dự Dowload
2 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Dowload

Quyết định 729/QĐ-STP

Tin liên quan


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 415
  • Trong tuần: 6 743
  • Tổng lượt truy cập: 1029340
Đăng nhập